Chorvátske rameno pre lepšiu Petržalku

Plánujte s nami rozvoj okolia Chorvátskeho ramena

Plány okolia Chorvátskeho ramena, takzvanej Petržalskej centrálnej osi, sa otvárajú zmenám – Hlavné mesto SR Bratislava dalo vypracovať urbanistickú štúdiu, ktorá prehodnotí pôvodné plány a zámery v tejto lokalite a navrhne jej nové zadefinovanie s ohľadom na názory a potreby verejnosti..

Útvar hlavnej architektky realizuje v rámci prípravy Urbanistickej štúdie “Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky proces participácie, ”v ktorom dáva priestor zapojiť sa do plánovania mesta širokej verejnosti. Prispieť k tomu, ako sa bude rozvíjať Petržalka, tak môžete aj Vy.

Ako sa môžete zapojiť?

Práve teraz prebieha prerokovanie konceptov štúdie, ktorého súčasťou je i verejné stretnutie 6.2.2019.

Ak chcete byť informovaní priebežne prihláste sa na odoberanie newslettru: https://goo.gl/…mlq7wulbdSG3 alebo nás sledujte na facebooku: https://www.facebook.com/…iaPetrzalka/

Prerokovanie konceptov UŠ

Proces participácie

Cieľom participácie je poradiť sa s občanmi a spoločne definovať čo je v súčasnosti na okolí Chorvátskeho ramena najhodnotnejšie, malo by tu zostať, byť podporené a ďalej rozvíjané.

Zisťujeme tiež nedostatky a problémy tejto lokality a jej širšieho okolia, keďže mnohé z vecí ktoré v Petržalke chýbajú, by sa mohli v budúcnosti realizovať práve v oblasti Petržalskej osi.

Podrobný plán participácie

Ako využijeme Vaše podnety?

Podnety a nápady získané v procese participácie budú odborne vyhodnotené a zapracované do Urbanistickej štúdie – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky.

Jej tvorcom (spracovateľom) je kolektív prof. Bohumila Kováča, ktorý zvíťazil v architektonickej súťaži Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky.

Viac o Urbanistickej štúdii

Odborným garantom procesu participácie je Útvar hlavnej architektky HM SR Bratislavy

© Hlavné mesto SR Bratislava, Útvar hlavnej architektky, mail: participacia@bratislava.sk, Tel: +421 2 5935 6606