Bude to jazda!

Cykloprechádzka okolím Chorvátskeho ramena

Milé návštevníčky a návštevníci Chorvátskeho ramena!

v mene hlavnej architektky Ingrid Konrad Vás pozývame na cykloprechádzku do okolia Chorvátskeho ramena.

Stretnutie sa uskutoční v rámci procesu zapojenia odbornej, organizovanej i laickej verejnosti a výstupy z neho budú slúžiť ako podnety pre skvalitnenie urbanistickej štúdie “Centrálna rozvojová os Petržalky”. Vaše účasť i podnety považujeme za dôležité, preto dúfame, že si nájdete čas v utorok 10. júla 2018 od 17:00 do 20:00.

Stretnutia sa zúčastní spracovateľ urbanistickej štúdie prof. Kováč s ktorým sa budete môcť porozprávať o tom na čo urbanistická štúdia slúži a ako si predstavuje jej predbežný koncept. Povieme si aj o výstupoch z dotazníkového prieskumu a z diskusií s odbornou verejnosťou.

Začneme krátkym úvodom o 17:00 na Tyršovom nábreží v priestoroch kde sídli Cyklo Kuchyňa a potom sa presunieme na bicykloch do lokality.

Tešíme sa na vašu účasť!
Útvar hlavnej architektky HM SR Bratislava

© Hlavné mesto SR Bratislava, Útvar hlavnej architektky, mail: participacia@bratislava.sk, Tel: +421 2 5935 6606